Ebooki

To tutaj dzielę się z Wami moją skromną pracą twórczą. Znajdziecie tutaj moje artykuły naukowe/książki mojego autorstwa oraz poradniki dotyczące podróżowania po Karaibach.

Przyjemnej lektury!

Paulina Chmiel-Antoniuk, Maciej Duda, Magdalena Ickiewicz-Sawicka

„Kultura a zbrodnia. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępczości”

„Autorzy książki podjęli aktualną, społecznie doniosłą i wartą zainteresowania tematykę. Problematyka kulturowych uwarunkowań przestępczości jest istotna zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Jest to bowiem problem nie tylko prawny i kryminologiczny, lecz także społeczny i polityczny. Niewątpliwym walorem opracowania jest jego interdyscyplinarność. Autorzy analizują przedmiotową tematykę na płaszczyźnie prawnej, kryminologicznej, socjologicznej, politologicznej, historycznej i kulturoznawczej. Przyjęcie takiej perspektywy badawczej pozwoliło na kompleksowe i interesujące ujęcie omawianego zjawiska”.

Prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski